Strategie

Heldere analyses, strategische visies, resultaatgerichte tools

Onze opdrachtgevers zeggen ons regelmatig dat zij het prettig vinden dat wij over de grenzen van ons vakgebied heen kijken. Daar herkennen wij ons wel in. Of beter nog, wij geloven niet zo in grenzen en zien ze vaak niet eens. Visuele communicatie is geen op zichzelf staande specialiteit, het haakt juist aan bij diverse andere disciplines. Communicatie, vormgeving, marketing, strategie, HR, organisatiekunde; het zijn werkvelden die elkaar beïnvloeden en in het ideale geval versterken. Neem bijvoorbeeld een koerswijziging in strategie. Die vertaalt zich bijna altijd in consequenties voor marketingdoelen en daaruit volgend: designbehoeften. Hetzelfde kun je zeggen over effecten op het personeelsbeleid, of de bedrijfscultuur.

Wij houden ons niet enkel met grafische vormgeving bezig, wij voegen voor onze opdrachtgevers juist waarde toe door projecten te benaderen in de context van het grotere geheel. Communicatie en marketing – de werelden waarin wij opereren – staan immers niet op zichzelf. Om onze waarde ook op strategisch vlak te kunnen bieden en hier inhoudelijk commentaar, advies en richting aan te geven, werken we samen met Koen Jacobs. Koen is een consultant die uitblinkt in het plat slaan van complexe materie op het vlak van organisatie en strategie en het opbreken van vraagstukken in behapbare brokken. Wij willen dat onze opdrachtgevers de juiste keuzes maken die beklijven en duurzaam zijn en in de vorm van harde resultaten bijdragen aan de richting die zij met hun organisatie op willen.

Onze aanpak

Om strategische vraagstukken moet je niet heenlopen, je wilt ze aanpakken en je zorgt er daarbij voor dat alles wat je doet bijdraagt aan het hogere doel van een opdrachtgever. Vaak gaat dat over hoe organisaties zichzelf of hun merken in de markt zetten in relatie tot hun onderliggende strategie. Het komt voor dat die strategie ontbreekt, onvolledig is of verouderd. Soms kan de strategie een koerswijziging gebruiken.

Wij hebben een methode ontwikkeld waarin we stapsgewijs vraagstukken helder maken en uitdagingen definiëren. We nemen de structuur van je organisatie onder de loep en identificeren knelpunten in randvoorwaarden die het succes van jouw marketingacties in de weg staan. Na een kennismakingsgesprek starten we met onze Quickscan. In een afgebakende periode lichten we een organisatie door met een deel desk research, een deel interviews en een deel dialoog. De conclusies van de Quickscan presenteren wij aan het management, waarna wij op basis van de bespreking en evaluatie hiervan aan de slag gaan om tot aanbevelingen en concrete toolsets te komen.

Ons Model

Samen hebben wij een aanpak ontwikkeld om organisaties te helpen vanuit heldere ambities en strategische vertrekpunten alle processen die daar invulling aan kunnen geven te optimaliseren.
Dat doen wij met ons eigen model.

Het synergiecliché getackled

Voor ons is het vanzelfsprekend om samen te werken met Koen bij strategische vraagstukken. Wij trekken hierbij niet naast elkaar op, maar werken juist samen en versterken elkaars specialiteiten. Het komt niet vaak voor dat mensen in onze werelden elkaars taal spreken en feeling hebben met de werkvelden van elkaar. Ons doel is steevast om Marketing en Communicatie een bijdrage te laten leveren aan succes. Dat doen we met eigen modellen die marketingvisies koppelen aan bedrijfsstrategieën en waarmee we winnende oplossingen leveren.